top of page
  • Writer's pictureהבלוג לנוסעים לחו"ל

הראל ביטוח נסיעות לחו"ל | הטבות מיוחדות ללא תוספת עלות לביטוח נסיעות

הראל ביטוח נסיעות לחו"ל מעדכנים את הפוליסה שלהם ומוסיפים הטבות מיוחדות ללא תוספת עלות לרוכשים ביטוח נסיעות החל מחודש אפריל 2024

החל מחודש אפריל 2024 חברת הביטוח הראל הוסיפה מספר שינויים חדשים לפוליסת הראל ביטוח נסיעות לחו"ל החל מהארכה של תקופת הביטוח המקסימלית, כיסוי מיוחד לפריטים יקרי ערך, שינוי תוכנית הנסיעה בכיסוי לביטוח וקיצור נסיעה, הרחבת ההגדרה לבן משפחה קרוב וביטול השתתפות עצמית.רשימת שינויים בפוליסת הראל ביטוח נסיעות לחו"ל

כיסוי מיוחד לפריטים יקרי ערך במסגרת ביטוח הכבודה

הראל ביטוח נסיעות לחו"ל הגדילה את סכום הביטוח לפרטים יקרי ערך כך שהכיסוי עשוי להגיע עד 2,000$ עבור הפריטים הבאים:

מצלמה, רחפן, תשמישי קדושה, עגלת תינוק, גלשן, כסא גלגלים, קלנועית, כלי נגינה
שינוי תכנית נסיעה בכיסוי לביטול וקיצור נסיעה במסגרת ביטוח נסיעות

השינוי הינו החזר הוצאות עד 1,000$ עקב שינוי תוכנית נסיעה במקרה בו אושפז המבוטח בבית חולים בחו"ל מעל 2 לילות ברצף, גם אם הנסיעה לא בוטלה או קוצרה בפועל. הכיסוי חל על המבוטח ועל משפחתו הגרעינית בתנאי שרכשו הרחבה לביטול וקיצור נסיעה בהראל.

הרחבת הגדרת בן משפחה קרוב בהראל ביטוח נסיעות

עד היום ההגדרה לבן משפחה קרוב הייתה מוגבלת, לאחר השינוי בן משפחה קרוב במסגרת הפוליסה של הראל ביטוח נסיעות לחו"ל תורחב לכל אחד מאלה: בן/בת זוג של המבוטח/ת, חמו/חמותו, ילדיו, אחיו, סבו, סבתו, נכדיו.ביטול השתתפות עצמית למבוטח בביטוח נסיעות לחו"ל

במקרה של צורך בתרופות, טיפול חירום בשיניים או איחור בהגעת כבודה ישנו ביטוח של ההשתתפות העצמית בגין סעיפים אלו בתנאי שנרכשה ההרחבה במסגרת הפוליסה הבסיסית.עדכון תקופת הביטוח המרבית | הראל ביטוח נסיעות לחו"ל

כבר תקופה ארוכה שחברות הביטוח השונות הגבילו את התקופה המקסימלית לביטוח עד 180 יום, לאחרונה חברת פספורטכארד ועכשיו גם חברת הראל האריכו את הביטוח בהתאם לטבלה הבאה:


תקופת ביטוח מרבית (בימים)

גיל

365 ימים

0-40

180 ימים

41-60

120 ימים

61-75

60 ימים

76-80

30 ימים

81-95


התייעצות עם רופא ישראלי אונליין

שירות המאפשר למבוטחים להינות מייעוץ רפואי מכל מקום בעולם בשיחת וידאו. השירות יהיה זמין עבור המבוטחים ל 14 ימים נוספים לאחר תום הביטוח, בכדי לאפשר המשך התייעצות וטיפול גם לאחר החזרה לארץ. על מנת להשתמש בשירות יש להוריד את האפליקציה "הראל להתייעצות עם רופא בחו"ל".
פריפלן סוכנות לביטוח הינה משווק מורשה של ביטוח נסיעות לחו"ל של החברות הבאות: הראל, פספורטכארד, הפניקס, כלל ומגדל. בכל מקרה של סתירה בין המידע אשר מופיע באתר האינטרנט ובבלוג לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח של חברות הביטוח השונות, התנאים הקובעים הינם התנאים והסייגים המופיעים בפוליסת הביטוח העדכנית של חברת הביטוח ( פספורטכארד, הראל, פניקס, כלל, מגדל) ועל פי הכיסויים שנרכשו והמופיעים בפוליסת הביטוח שנרכשה. ט.ל.ח.


留言

評等為 0(最高為 5 顆星)。
暫無評等

新增評等
bottom of page