אמנת שירות 

אמנת השירות ללקוח  מבוססת על חוזר השירות ללקוחות סוכנים ויועצים שפורסם ע"י הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ביום 17 בדצמבר 2012, ומביאה לידי ביטוי מענה לציפיות הלקוחות, מקבלי השירות מול סוכן הביטוח ונותן השירות 

ומצורפת בלינק הבא:

 אמנת שירות