top of page
  • Writer's pictureהבלוג לנוסעים לחו"ל

הארכה של ביטוח נסיעות בעת השהייה בחו"ל

Updated: Apr 24, 2023

החלטתם להאריך את החופשה/טיול שלכם בחו"ל? או שמראש אתם מתכננים לשהות בחו"ל לתקופה ארוכה? חשוב שתשימו לב לדברים הבאים.


ביטוח נסיעות לחו"ל - תקופה ארוכה
ביטוח נסיעות לחו"ל - תקופה ארוכה

  1. ראשית יש לבצע את הארכת הביטוח ישירות מול חברת הביטוח דרכם רכשתם את הביטוח לחו"ל טרם היציאה לארץ.

  2. חשוב לבצע את הארכה של הביטוח לפני שמסתיימת תקופת הביטוח המקורית.

  3. שימו לב! מרבית חברות הביטוח לא יסכימו לבטח אתכם במידה ולא רכשתם דרכם ביטוח במועד היציאה מהארץ.

  4. דבר נוסף שחשוב לשים אליו לב הוא נושא תקופת השהייה בחו"ל. מרבית חברות הביטוח לא יסכימו לספק לכם ביטוח נסיעות לתקופה העולה על 180 יום. ולכן! חשוב לוודא נושא זה מראש לפני היציאה מישראל.

  5. באופן כללי, בעת רכישת פוליסת הנסיעות שלכם, במידה ואתם לא יודעים בוודאות כמה זמן תשארו בחו"ל ( לדוגמא תרמילאים / מוצ'ילרים) כדאי מראש לרכוש ביטוח לתקופה המקסימלית, במקסימום בעת החזרה לארץ תבקשו החזר יחסי על התקופה בה לא השתמשתם בפוליסה.

  6. עברתם את התקופה המקסימלית? וחברת הביטוח אינה מוכנה לבטח אתכם מעבר לתקופה זאת? יש פתרונות נוספים שנשמח לספק לכם בהתאם למדינה בה אתם שוהים. לדוגמא: ביטוח בריאות באותה מדינה/ביטוח תיירים/ ביטוח לנוודים דיגיטליים.


סיבות נוספות אשר בגינן יש הארכה של תקופת השהות בחו"ל

במידה והארכת השהות שלכם בחו"ל נובעת מסיבות רפואיות, כדאי לבדוק האם הפוליסה שלכם מכסה מקרה זה. לצורך העניין, בחלק מביטוחי הנסיעות לחו"ל קיים סעיף המשפה אתכם ומשלם במקרים מסויימים הנובעים מסיבות רפואיות ( שהות נוספת בבית מלון, שינוי כרטיסי טיסה ועוד)


תקופת ביטוח מקסימלית בחברות הביטוח השונות

לינק לרכישה אונליין

תקופת ביטוח מקסימלית

שם החברה

גילאי 0-60 180 יום

הראל

גילאי 0-60 180 יום

פספורטכארד

גילאי 0-60 180 יום

הפניקס

​גילאי 0-60 180 יום

מגדל

גילאי 0-60 365 ימים!

כלל

פריפלן סוכנות לביטוח הינה משווק מורשה של ביטוח נסיעות לחו"ל של החברות הבאות: הראל, פספורטכארד, הפניקס, כלל ומגדל. בכל מקרה של סתירה בין המידע אשר מופיע באתר האינטרנט ובבלוג לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח של חברות הביטוח השונות, התנאים הקובעים הינם התנאים והסייגים המופיעים בפוליסת הביטוח העדכנית של חברת הביטוח ( פספורטכארד, הראל, פניקס, כלל, מגדל) ועל פי הכיסויים שנרכשו והמופיעים בפוליסת הביטוח שנרכשה. ט.ל.ח.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page