top of page
  • Writer's pictureהבלוג לנוסעים לחו"ל

ביטוח נסיעות לחו"ל לאחר אשפוז צנתור או ניתוח

Updated: Apr 24, 2023

הזמנתם טיסה, סגרתם מלון ההתרגשות בשיאה ביטוח נסיעות? אופס! חברת הביטוח לא מוכנה לבטח אתכם כתוצאה מפרוצדורה רפואית שעברתם. אל דאגה! ניתן לעשות ביטוח נסיעות לחו"ל גם במקרים אלו.
ביטוח נסיעות - החמרה למצב רפואי קיים
ביטוח נסיעות - החמרה למצב רפואי קיים

מעוניינים לקבל מידע נוסף? דברו איתנו ונשמח לעזור.

להשארת פרטים לחזרת נציג: לחצו כאן

לרכישה ישירה של ביטוח נסיעות פספורטכארד לחצו כאן ( כיסוי בכל מצב רפואי)


ראשית, יש למלא את הצהרת הבריאות שלכם ( השאלות הרפואיות) המופיעות במהלך רכישת ביטוח הנסיעות שלכם בצורה מדוייקת ככל הניתן!


המשמעות היא, כי יש לקרוא את השאלות בצורה מדוייקת ולענות עליהן בלשונן. בנוסף, גם במקרה ואתם לוקחים תרופות מסוגים שונים כדאי לשים לב לרשימת התרופות שאין צורך להצהיר בגינן ( לדוגא: ויטמינים, תרופות ללחץ דם, כולסטרול ועוד)


מילאתם את הצהרת הבריאות בעת רכישת פוליסת הנסיעות שלכם ונתקלם בסירוב? זה לא סוף העולם, עליכם להתקשר למוקד של חברת הביטוח, סביר להניח שיבקשו מכם הבהרות על המצב הרפואי שלכם, ובמקביל יבקשו מכם לספק מסמכים רפואיים אשר יעזרו להם לקבל החלטה בנושא:

  1. אישור רפואי מרופא המשפחה אשר מעיד על כך שאין סיכון לטוס.

  2. סיכום רפואי עדכני ככל הניתן בנוגע למצבכם הרפואי ועוד.

לאחר שחברת הביטוח תבחן את המסמכים שהעברתם אליהם, סביר להניח שיסכימו לבטח אתכם,

ישנם חברות אשר יבטחו אתכם אבל יחריגו את המצב הרפואי הקיים, המשמעות, במידה וחס וחלילה תזדקקו לטיפול רפואי במהלך החופשה שלכם בחו"ל אשר נובע מהמצב הרפואי הקיים חברת הביטוח לא תכסה אתכם.


במקרים אחרים חברת הביטוח תבקש מכם להוסיף לפוליסת הנסיעות שלכם כיסוי נוסף בשם "כיסוי להחמרה במצב רפואי קיים" , כיסוי זה מייקר במעט את הפרמיה / מחיר סופי אותו תאלצו לשלםף אבל הוא חשוב ואין לוותר עליו! חברות ביטוח כגון "כלל" ו חברת "פספורטכארד" המאפשרות רכישה של ביטוח נסיעות לחו"ל מאפשרות הוספת הכיסוי, בנוסף חברת פספורטכארד מאפשרת רכישת ביטוח בכל מצב רפואי ( כפוף להוספת כיסוי להחמרה במצב רפואי קיים.


מעוניינים לקבל מידע נוסף? דברו איתנו ונשמח לעזור.

להשארת פרטים לחזרת נציג: לחצו כאן

לרכישה ישירה של ביטוח נסיעות פספורטכארד לחצו כאן ( כיסוי בכל מצב רפואי)Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page