top of page
  • Writer's pictureהבלוג לנוסעים לחו"ל

כיסויים וסעיפים במלחמה | ביטוח נסיעות לחו"ל

Updated: Oct 18, 2023

במידה ואתם חיילים ומשרתים בקבע ואתם מתכננים לטוס לחו"ל בקרוב, אתם תשמחו לדעת שגם לנושא זה פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל שלכם נותנת מענה. קיימים מספר כיסויים והיבטים הקשורים למלחמה, חלקם קיימים בפוליסה בסיסית וחלקם נרכשים כהרחבה לביטוח נסיעות לחו"ל בסיסי ומיועד לכיסוי מצב בו הנסיעה שלכם לחו"ל מתבטלת בשל פעילות מבצעית.במידה ומדובר בצו 8, האם ביטוח נסיעות לחו"ל מכסה אותי?

בפוליסת הביטוח לחו"ל של חברת פספורטכארד ( וגם בחלק מחברות הביטוח האחרות כגון הראל ביטוח נסיעות וכלל) קיים כיסוי נוסף שניתן לרכוש בשם "קיצור וביטול נסיעה" שם ניתן מענה למקרים נוספים בניהם צו 8.

ניתן לקרוא על כך בכתבה הבאה . על רגל אחת... במסגרת רכישה של "כיסוי הוצאות בגין ביטול נסיעה"

הקשור לנושא צו 8 וצו 9, אשר משמעותו גיוס חירום של מילואים על פי צו קריאה מיוחד בהתאם לחוק שירות המילואים, על ידי גורם צבאי מוסמך בתקופה של 7 ימים שקדמו למועד המקורי המתוכנן של יציאת המבוטח לחו"ל.


האם קיים כיסוי במקרה מלחמה למבוטחים השוהים בחו"ל?

במקרים בהם חברות התעופה מבטלות את הטיסות בעקבות המצב הביטחוני בישראל מרבית מחברות הביטוח מבצעות הארכות אוטומטיות לפוליסות הקיימות בהתאם למצב, כך גם במלחמת חרבות ברזל כמעט כל חברות הביטוח באריכו את הפוליסות למבוטחים השוהים בחו"ל לתקופה של עד 4 ימים. במקרה כזה אנו ממליצים לעקוב אחרי הירסומים של חברות הביטוח השונות ובאתרים של חברות התעופה.


מה המשמעות של קבלת צו 8 במסגרת ביטוח נסיעות לחו"ל?

בפוליסות הביטוח הבסיסיות אין כיסוי למצב של צו 8. על מנת להיות מכוסים במקרה של קבלת צו 8 יש לרכוש כיסוי לקיצור וביטול נסיעה הנותן מענה. במידה ונרכש הכיסוי הנ"ל, פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל של פספורטכארד נותנת מענה בכפוף לקלבת כל המסמכים הרלוונטיים והנדרשים. ניתן להגיש את התביעה ישירות דרך סוכן הביטוח שלכם או דרך מוקד פספורטכארד והמוקדים של חברות הביטוח השונות.


חברת התעופה ביטלה את הטיסה, מה המשמעות מבחינת ביטוח נסיעות לחו"ל?

על חברות התעופה לפצות את הלקוחות שהטיסה שלהן בוטלה בהתאם לחוק התעופה הבינלאומי. הפיצוי ניתן במקרים של עיכוב, שינוי או ביטול טיסה. ולכן, במידה וטיסתכם בוטלה בעקבות המלחמה אנו ממליצים לפנות לחברת התעופה על מנת לבדוק מה הפיצוי שמגיע לכם.


הטיסה בוטלה ואין טיסות זמינות לישראל, האם ביטוח נסיעות לחו"ל נותן מענה?

במקרים כאלו, חברות הביטוח השונות אינן יכולות לתת מענה, במקרה כמו במלחמת חרבות ברזל משרד התחבורה ארגן רכבת של טיסות ממספר מקומות בעולם על מנת להחזיר את הישראלים הביתה. במקרים כאלו אנו ממליצים להתעדכן דרך התקשורת ודרך אתר משרד החוץ.


אין באפשרותנו לחזור לישראל בעקבות המלחמה, האם יש כיסוי לתרופות שנרכשות?

כן, אנו ממליצים לפנות לרופא מקומי ולקבל מרשם לתרופות להן אתם נזקקים, חברת הביטוח לאחר הגשת המסמכים תפצה אותכם על העלות של התרופות ( אנו ממליצים לקבל אישור מחברות הביטוח השונות על פי הצורך, קיים שונים בין חברות הביטוח השונות)


מה הן ההתניות בביטוח לחו"ל פספורטקארד במקרה של ביטול הנסיעה בעקבות פעילות מבצעית?

במידה והכיסוי נרכש ומופיע בפוליסת הנסיעות, חברת הביטוח פספורטקארד מגדירה אותו בדרך הבאה:

  1. ההגדרה של פעילות הינה פעילות צבאית שאורכת לא יותר מ 72 שעות.

  2. נדרש לקבל אסמכתא מהגורם המאשר - קצין בדרגת תת אלוף לפחות בצה"ל.

באיזה מקרים ביטוח הנסיעות לא יכסה אותי?

  1. פעילות מבצעית שנמשכת יותר מ 72 שעות

  2. במקרה ולא הצגת אסמכתא מתאימה מהגורם המאשר.

  3. קיימים סיטואציות נוספות אשר יש לוודא ישירות מול הפוליסה עצמה


מה גובה הפיצוי במקרה שהטיסה בוטלה והכיסוי נרכש במסגרת ביטוח לחו"ל פספורטכארד?

במקרה בו עמדם בתנאי סף ורכשתם את ההרחבה, הפיצוי הינו עד לתקרה בגובה של 1,500$ עבור המבוטח ובני משפחתו הגרעינית הטסים עמו.
יש לכם שאלות נוספות? אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר או להשאיר פרטים ואחד מהמומחים שלנו יחזור אליכם . ליצירת קשר ורכישה של ביטוח אונליין בחברות פספורטכארד, הראל וכלל לחצו כאן


פריפלן סוכנות לביטוח הינה משווק מורשה של ביטוח נסיעות לחו"ל של החברות הבאות: הראל, פספורטכארד, הפניקס, כלל ומגדל. בכל מקרה של סתירה בין המידע אשר מופיע באתר האינטרנט ובבלוג לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח של חברות הביטוח השונות, התנאים הקובעים הינם התנאים והסייגים המופיעים בפוליסת הביטוח העדכנית של חברת הביטוח ( פספורטכארד, הראל, פניקס, כלל, מגדל) ועל פי הכיסויים שנרכשו והמופיעים בפוליסת הביטוח שנרכשה. ט.ל.ח.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page