top of page
 • Writer's pictureהבלוג לנוסעים לחו"ל

כיסוי לביטול נסיעה | הפניקס ביטוח חו"ל

Updated: Jun 18

מודאגים מסיטואציה בה הזמנתם כרטיסי טיסה, שריינתם מלון שילמתם על רכב שכור ואפילו קניתם כרטיסים להופעה החד פעמית של אדל בלונדון... לפעמים המציאות חזקה יותר מכל דמיון ותוכנית , ולפעמים אין ברירה ואתם נאלצים לבטל את החופשה. מה עושים במצב כזה? בדיוק לסיטואציה הזאת חברות הביטוח השונות מספקות במסגרת ביטוח הנסיעות לחו"ל את האפשרות לרכוש הרחבה הנותנת מענה במקרה של ביטוח או קיצור נסיעה.שימו לב! קיים ביטוח נוסף בשם ביטוח ביטול נסיעה מכל סיבה ( לא מודבר ביטוח נסיעות לחו"ל)


ההגדרה של ביטול של טיסה במסגרת פוליסת הנסיעות הפניקס ביטוח חו"ל

(לפי הגדרות בפוליסה של הפניקס ביטוח חו"ל - כיסוי לביטול טיסה) מקרה של ביטול נסיעה שהנו הכרחי ובלתי נמנע כתוצאה מאחד מהמקרים שהמופעים בפוליסה ( נתייחס לכך עוד רגע), במקרה כזה, חברת הביטוח במסגרת ביטוח הנסיעות ישפה את המבוטח בתנאי שרכש את ההרחבה בגין פיקדונות שאינם מוחזרים או תשלומים ששולמו מראש או שחלה חובה על המבוטח לשלמם עבור הוצאות בחו"ל ( לדוגמא התחייבות לשלם על הוצאות לינה), הוצאות נסיעה ( טיסה, שייט ו/או רכב שכור)

המקרים שבגינם ניתן להפעיל את סעיף הביטול נסיעה במסגרת הפניקס ביטוח חו"ל

 1. מוות של המבוטח או בן משפחתו הקרוב של המבוטח

 2. מחלה של המבוטח או בן משפחה קרוב ל 24 שעות לפחות בבית חולים בשבוע שקדם לנסיעה

 3. מצב רפואי של המבוטח או בן משפחה קרוב: ניתוח ו/או צינתור, דלקת ריאות ו/או דלקת אוזניים, כניסה למצב של שמירת הריון או הגדרה של הריון בסיכון גבוה, התקף לב ו/או שבץ מוחי ו/או אירוע לב, סרטן.

 4. ביטוח נסיעה תוך 14 יום לפני מועד הטיסה אם בביתו של המבוטח אירעה שריפה, התפוצצות, נזק הזדון, סערה שטפון ועוד.

 5. ביטול נסיעה למבוטח בעקבות השתתפות המבוטח בפעילות מבצעית ( יש לעיין בהגדרה המדוייקת בפוליסה)

 6. ביטול נסיעה בעקבות צו 8 או 9 לחוק המילואים בתקופה של 7 ימים שקדמו למועד המקורי המתוכנן.

גובה הכיסוי בפוליסה של הפניקס ביטוח חו"ל - במקרה של קיצור נסיעה

התחייבות של חברת הביטוח הפניקס במקרה של ביטול ו/או קיצור נסיעה לא תעלה על סך של 6,000$ מתוכם כרטיסי טיסה עד 2,000$ במחלקת תיירים בלבד!המקרים בהם חברת הביטוח במסגרת הביטוח לחו"ל לא תשפה את המבוטח

 1. תקלה הקשורה לסוכנות הנסיעות או חברת התעופה

 2. מעשה בלתי חוקי או פלילי כולל עיכוב כתוצאה מהזמנה לבית משפט

 3. ביטול שנעשה ביוזמת המבוטח רק בשל המלצות של גורמים רשמיים להימנע משהייה באזור מסויים

 4. סגירת גבולות

 5. אסון טבע

 6. אי רצון של המבוטח כתוצאה ממצב כלכלי

 7. ועוד... קיימות החרגות נוספות

שימו לב!! לא מדובר בביטוח ביטול נסיעה מכל סיבה! ובכל מקרה אנו ממליצים להיכנס למפרט הפוליסה המלא על מנת לקבל מידע מלא, מדוייק ועדכני לגבי סעיף זה או אחר. לקריאה נוספת מתוך פוליסת הנסיעות של הפניקס ניתן ללחוץ על הקובץ המצורף:


ביטול וקיצור נסיעה הפניקס
.pdf
Download PDF • 499KB


יש לכם שאלות נוספות? אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר או להשאיר פרטים ואחד מהמומחים שלנו יחזור אליכם . ליצירת קשר ורכישה של ביטוח אונליין בחברות פספורטכארד, הראל וכלל לחצו כאן


פריפלן סוכנות לביטוח הינה משווק מורשה של ביטוח נסיעות לחו"ל של החברות הבאות: הראל, פספורטכארד, הפניקס, כלל ומגדל. בכל מקרה של סתירה בין המידע אשר מופיע באתר האינטרנט ובבלוג לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח של חברות הביטוח השונות, התנאים הקובעים הינם התנאים והסייגים המופיעים בפוליסת הביטוח העדכנית של חברת הביטוח ( פספורטכארד, הראל, פניקס, כלל, מגדל) ועל פי הכיסויים שנרכשו והמופיעים בפוליסת הביטוח שנרכשה. ט.ל.ח.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page