top of page
 • Writer's pictureהבלוג לנוסעים לחו"ל

מלחמת חרבות ברזל | הראל ביטוח נסיעות לחו"ל

Updated: Oct 19, 2023

ביום 07/10/2023 , התחילה מלחמת חרבות ברזל. בעקבות הלחימה העזה, המוני ישראלים אשר נמצאים בחו"ל נדרשו להאריך שהותם או לחילופין לקצר השהות בשל הגיוס למילואים כמו כן, חברות תעופות הפסיקות טיסותיהם לישראל ועל כן אלפי טיסות בוטלו.

לאור העובדה שטיסות עוכבו, מבוטחי הראל שנמצאים בחו"ל, פוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל שלהם הוארכה באופן אוטומטי ללא עלות עד התאריך:

15/10/2023 הארכת שהות מעבר לתאריך זה תעשה באופן יזום של הלקוח/סוכן בתוספת תשלום.


עדכון 19/10/2023 | הראל ביטוח נסיעות לחו"ל

הרחבנו את הכיסוי של ביטול/קיצור לתקופת המלחמה גם לשוטרים וחיילים בשירות חובה, מעבר לתנאי הפוליסה (שכוללת רק צו 8, 9 ופעילות מבצעית לאנשי קבע). כמובן בכפוף למסמכים רלוונטיים.

כלומר; שוטר או חייל בשירות חובה שקיבל הוראה לא לעזוב את הארץ או לחזור בשל המלחמה- מכוסה בביטול/קיצור החל מה 7/10 ועד להודעה חדשה.


אנחנו בהראל מודים לכם על כך שאתם משתפים אותנו בצרכים של המבוטחים ומשתדלים להיטיב כמה שניתן עם תנאי הפוליסה


הראל ביטוח נסיעות לחו"ל | מה מכוסה במסגרת הפוליסה?

 • פוליסת נסיעות לחו"ל אינה מכסה שינוי טיסות בעקבות המצב הביטחוני, לצורך מציאת טיסה חלופית, יש ליצור קשר עם חברת התעופה.

 • כמו כן, הפוליסה אינה מכסה החזר הוצאות עבור הארכת שהות בחו"ל עקב לחימה בארץ.

 • במסגרת הכיסוי לביטול/קיצור נסיעה ישנו כיסוי לביטול וקיצור נסיעה עקב צו 8, צו 9 ופעילות מבצעית לאנשי צבא קבע, ככלל, אין כיסוי לביטול וקיצור עקב מצב מלחמה.
ביטול וקיצור נסיעה עקב המלחמה | הראל ביטוח נסיעות לחו"ל

 • במקרה בו נרכשה הרחבה לביטול/קיצור נסיעה, הפוליסה מכסהביטול נסיעה במקרים של קבלת צו 8 או צו 9 למקבל הצו בלבד או במקרה של אנשי קבע להשתתפות בפעילות מבצעית )עד 72 שעות(. ניתן לקבל החזר בכפוף לקבלת מסמכים מתאימים במסגרת תקרות הכיסוי של הפוליסה ובהתאם לתנאי הפוליסה.) וחריגיה )פרק 15

 • במקרה של קיצור נסיעה, הפוליסה מכסה קיצור נסיעה במקרים של קבלת צו 8, או צו 9 למקבל הצו. ההחזר כפוף לקבלת מסמכים מתאימים במסגרת תקרות הכיסוי של הפוליסה, ובהתאם.) לתנאי הפוליסה וחריגיה )פרק 15

הוראת שעה | הראל ביטוח נסיעות לחו"ל

 • אנו בהראל מבינים את צו השעה ולכן אנו נותנים מענה למקרים חריגים: הארכנו פוליסות באופן אוטו' עד

 • לתאריך ה 15/10/23 ללא עלות.

 • כמו כן, לאור המצב נאשר רכישת תרופות קבועות כולל ביקור רופא לפוליסות שהסתיימו בין ה 7/10 ל 21/10 עד 300 דולר למבוטחים אשר נאלצו להאריך שהותם בחו"ל.

שאלות נפוצות

אני שוהה בחו"ל והפוליסה שלי הסתיימה/קרובה לסיום והשהות הוארכה עקב הלחימה, כיצד אני מאריך? - הפוליסה הוארכה אוטו' עד לתאריך: 15/10/23 , הארכה נוספת הינה בתשלום, ניתן להאריך הפוליסה באמצעות אפליקציית הראל חו"ל או האזור האישי\שירות הלקוחות או דרך סוכן הביטוח.


אני רוצה לבטל את הפוליסה שטרם התחילה, מה עליי לעשות? ניתן לבטל את הפוליסה באמצעות אפליקציית הראל חו"ל או האזור האישי\שירות הלקוחות או דרך סוכן הביטוח.


אני רוצה לבטל פוליסה שטרם התחילה, האם אקבל החזר כספי בגין ביטול הפוליסה?

בביטול פוליסת נסיעות לחו"ל טרם התחלתה, יתבצע זיכוי של עלות הפוליסה


• אני אמור לטוס בקרוב, האם יש כיסוי והחזר כספי עבור הוצאות הנסיעה במידה והטיסה בוטלה?

בפוליסה ישנו כיסוי רחב לביטול/קיצור נסיעה המכסה בין היתר: ביטול עקב אשפוז/מוות של קרוב משפחה, צו 8/9 אשפוז/מוות של המבוטח ועוד, הפוליסה אינה מכסה ביטול נסיעה עקב מלחמה.


אני שוהה בחו"ל ואני מאריך את הנסיעה עקב המלחמה, האם ישנו כיסוי להוצאות המלון והטיסה?

לא, בפוליסה אין כיסוי להארכת שהות עקב המצב הבטחוני.


רכשתי ביטוח ביטול נסיעה מכל סיבה ביוזמת המבוטח וחברת התעופה ביטלה את הטיסה עקב המצב

הבטחוני, האם אקבל החזר כספי? הפוליסה מכסה מקרים בהם ביטול הטיסה הינו ביוזמת המבוטח בלבד, במקרה זה הביטול הינו ביוזמת חברת התעופה ולכן אין כיסוי.


לאור הפניות הרבות והעומסים הרבים במוקדי השירות, אנחנו מזכירים מס' פעולות שניתן לבצע דרך המכלול, האזור האישי באתר הראל ואפליקציית הראל חו"ל:

 • עדכון מועדי טיסה

 • ביטול פוליסה

 • רכישת ביטוח נסיעות לחו"ל


מצ"ב לשימושכם על דרכי ההתקשרות עם חברת הראל ביטוח נסיעות לחו"ל:


פלייר יצירת קשר ביטוח נסיעות לחול
.pdf
Download PDF • 830KB

יש לכם שאלות נוספות? אתם מוזמנים ליצור עמנו קשר או להשאיר פרטים ואחד מהמומחים שלנו יחזור אליכם . ליצירת קשר ורכישה של ביטוח אונליין בחברות פספורטכארד, הראל וכלל לחצו כאן


פריפלן סוכנות לביטוח הינה משווק מורשה של ביטוח נסיעות לחו"ל של החברות הבאות: הראל, פספורטכארד, הפניקס, כלל ומגדל. בכל מקרה של סתירה בין המידע אשר מופיע באתר האינטרנט ובבלוג לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח של חברות הביטוח השונות, התנאים הקובעים הינם התנאים והסייגים המופיעים בפוליסת הביטוח העדכנית של חברת הביטוח ( פספורטכארד, הראל, פניקס, כלל, מגדל) ועל פי הכיסויים שנרכשו והמופיעים בפוליסת הביטוח שנרכשה. ט.ל.ח.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page