top of page
  • Writer's pictureהבלוג לנוסעים לחו"ל

השוואה של ביטוח לחו"ל לנשים בהריון | מחיר, כיסוי, משך זמן הטיול ועוד

לא מעט פעמים אנו נשאלים בנושא ביטוח נסיעות לחו"ל לנשים בהריון, השאלות תמיד חוזרות על עצמן ולכן חשוב לקרוא את הכתבה הבאה על מנת להבין את הנושא החשוב. נתחיל ונאמר שאין איסור כול שהוא על טיסה בהריון (ההחלטה אם לטוס בהריון או לא היא אישית ובהתאם להמלצות הרופא המטפל והמצב הרפואי שלך - הריון בסיכון, גיל ההריון ביום הטיסה והחזרה ועוד, ולכן יש להתייעץ עם רופא לפני טיסה לחו"ל בהריון).

בהקשר של ביטוח נסיעות לחו"ל, חברות הביטוח מחלקות את הנושא ל 2.

החלק הראשון בפוליסת ביטוח הנסיעות מתייחסת לנושא הריון שהתגלה לראשונה בחו"ל.

החלק השני מתייחס לנושא הריון ידוע לפני הטיסה .


בשורות הבאות נתייחס לשני המקרים ואף נעשה השוואה של ביטוח לחו"ל בין חברות הביטוח השונות.ביטוח נסיעות לחו"ל לנשים בהריון השוואה

באופן כללי חברות הביטוח השונות במסגרת ביטוח הנסיעות מספקות כחלק בלתי נפרד מפוליסת הנסיעות הבסיסית כיסוי למקרה של הריון אשר התגלה לראשונה בחו"ל עד שבוע 12 בלבד.


ובנוסף, במקרה של הריון ידוע לפני החופשה בחו"ל, ניתן לרכוש הרחבה לפוליסה הנותן כיסוי עד שבוע 32 בלבד. את ההרחבה להריון עד שבוע 32 צריך לרכוש כתוספת לפוליסה הבסיסית


אם לא בא לכן להמשיך ולקרוא ואתן רוצים את השורה התחתונה, סיכמנו לכן אותה הטבלה המצורפת:

הפניקס

כלל

פספורטכארד

הראל

250,000$

200,000$

​250,000$

350,000$

גובה כיסוי

הריון עד שבוע 32 של מבוטחת שגילה מגיל 18- 46 בלבד

הריון עד שבוע 30 כולל עד גיל 50

הריון עד שבוע 32 למבוטחת עד גיל 39 בלבד

הריון עד שבוע 32 ומבוטחת עד גיל 42

הרחבה לנשים בהריון

ללא

50$

50$ (בעת שימוש בכרטיס פספורט לא השתתפות עצמית)

50$

השתתפות עצמית

4$

7.5$ ליום

5$

5$ ( ייתכן מחיר שונה לארה"ב)

עלות

עד שבוע 12 כולל במסגרת הפוליסה הבסיסית

עד שבוע 12 כולל במסגרת הפוליסה הבסיסית

עד שבוע 12 כולל במסגרת הפוליסה הבסיסית

עד שבוע 12 כולל במסגרת הפוליסה הבסיסית

הריון שהתגלה לראשונה בחו"ל


הראל ביטוח נסיעות לחו"ל: הריון שאובחן לראשונה בחו"ל מכוסה במסגרת הפוליסה הבסיסית עד שבוע 12 כול ובמסגרת גבול האחריות להוצאות רפואיות ע"ס 5,000,000$. לא ישולמו מקרים של של הפלה יזומה, הוצ' מעקב הריון ובדיקות גנטיות, הוצ' שהוצאו לאחר תום שבוע 12 אלא אם יש חוות דעת רופא מוסמך כי נשקפת סכנה לבריאות העובר. הכיסוי וההרחבה לנשים בהריון לפני הטיסה עד שבוע 32 ולמבוטחת שגילה עד גיל 42 שנים בלבד."מדיכלל עולמי" - כלל ביטוח נסיעות לחו"ל: במסגרת ביטוח הנסיעות הבסיסי חברת כלל מכסה הריון שהתגלה לראשונה בחו"ל עד שבוע 12 כולל, וגם כאן עד תקרת הכיסוי להוצאות רפואיות ע"ס 5,000,000$. ההחרגות גם בחברת כלל ביטוח נסיעות דומות לשאר החברות אך יש להתעדכן בצורה מדוייקת מול הפוליסה עצמה. . הכיסוי וההרחבה לנשים בהריון לפני הטיסה ובתנאי ששבוע סיום הנסיעה לפני שבע 30 ( כולל) ועד גיל 50 בלבד!


הפניקס ביטוח לחו"ל : במסגרת ביטוח לחו"ל של חברת הפניקס גם כאן הריון אשר התגלה לראשונה בחו"ל מכוסה במסגרת הפוליסה הבסיסית ועד שבוע 12 כולל. ההחרגות כמובן דומות לשאר חברות הביטוח, קרי לא יכוסה מקרה של הפלה יזומה, בדיקות גנטיות או בדיקות הריון שבשגרה. הכיסוי ניתן בחברת הפניקס הינו עד שבוע 32 ועד גיל 46.


ביטוח פספורטכארד: חברת פספורטקארד מספקת כיסוי להריון עד שבוע 32 (בכפוף לחזרה לארץ עד סוף שבוע 31), כמו כן הכיסוי ניתן לנשים בהריון עד גיל 39 בלבד. בחברת הביטוח פספורט ניתן כיסוי מיוחד להריון עד שבוע 12 שאובחן לראשונה בחו"ל במסגרת הפוליסה הבסיסית.להתייעצות ומידע נוסף בנוגע לביטוח לחו"ל לנשים בהריון אתן מוזמנות ליצור עמנו קשר או להשאיר פרטים ואחד מהמומחים שלנו יחזור אליכם .


פריפלן סוכנות לביטוח הינה משווק מורשה של ביטוח נסיעות לחו"ל של החברות הבאות: הראל, פספורטכארד, הפניקס, כלל ומגדל. בכל מקרה של סתירה בין המידע אשר מופיע באתר האינטרנט ובבלוג לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח של חברות הביטוח השונות, התנאים הקובעים הינם התנאים והסייגים המופיעים בפוליסת הביטוח העדכנית של חברת הביטוח ( פספורטכארד, הראל, פניקס, כלל, מגדל) ועל פי הכיסויים שנרכשו והמופיעים בפוליסת הביטוח שנרכשה. ט.ל.ח.
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page