top of page
  • Writer's pictureהבלוג לנוסעים לחו"ל

הראל ביטוח נסיעות לחו"ל | חידושים והטבות

Updated: Sep 13, 2023

למרות שמדובר למראית עין בפוליסת נסיעות גנרית, ביטוח דומה מאוד בין חברות שונות מבחינת הכיסוי הביטוחי, הסעיפים השונים בפוליסות, והסכומים אשר כל חברה מספקת עבור כל מקרה ביטוחי, מעת לעת חברות הביטוח השונות מצליחות לחדש, לשפר ולייעל את הפוליסה לטובת ציבור המבוטחים והלקוחות.

הפעם, חברת הביטוח הראל וחטיבת ביטוח הנסיעות "הראל ביטוח נסיעות לחו"ל" שלה הצליחו לשפר משמעותית את פוליסת הנסיעות ולרתום את היתרון היחסי שיש להם על פני שאר המתחרים בתחום ביטוחי הבריאות ( אחת מחברות הביטוח המובילות בנושא ביטוח בריאות פרטי... ) ולהביא שיפור משמעותי גם לתוך ביטוח הנסיעות לאותם לקוחות אשר ירכשו פוליסה דרכם.


שירות VIP למבוטח שנפגע בתאונה בחו"ל במסגרת הראל ביטוח נסיעות לחו"ל First Class

טסתם לחו"ל ורכשתם פוליסת "הראל ביטוח נסיעות First Class" , במקרה וחס וחלילה נפגעתם באירוע תאונתי בחו"ל חברת הראל מאפשרת לכם את המשך הטיפול הרפואי בישראל! כן שמעתם נכון, מדובר בשירות חדש ובלעדי לפוליסת הנסיעות של חברת הראל.


  1. המשך טיפול בישראל עם כיסוי של עד 10,000$ ועד 120 יום, המשך טיפול בארץ כחלק מחבילת מחבילת הבסיס ללא פרמיה נוספת.

  2. הוצאות המשך טיפול/אשפוז במוסד רפואי מוכר ( גם פרטי)

  3. מתוך סכום הכיסוי שעומד על 10,000$ עד 6000$ יאושרי לטיפולי פיזיוטרפיה

  4. ובנוסף, תקבלו שירות מלווה אישי ואבחון מהיר בבית החולים אסותא!


בשורה התחתונה, הפוליסה של הראל ביטוח נסיעות לחו"ל מספקת:

המשך טיפול בישראל + רופא מלווה אישי + אבחון מהיר בבית החולים אסותא

ההטבה הנוכחית בתוקף נכון לרגע זה ללקוחות המצטרפים לביטוח הנסיעות של חברת הראל עד ה 31.12.2023.


האותיות הקטנות: התנאים המלאים והמחייבים הינם התנאים המופיעים בפוליסת ביטוח הנסיעות של חברת הראל ומתעדכנת מעת לעת, ניתן לעיין בפוליסה המלאה באתר האינטנרנט של הראל בכתובת www.harel-group.co.il


פריפלן סוכנות לביטוח הינה משווק מורשה של ביטוח נסיעות לחו"ל של החברות הבאות: הראל, פספורטכארד, הפניקס, כלל ומגדל. בכל מקרה של סתירה בין המידע אשר מופיע באתר האינטרנט ובבלוג לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח של חברות הביטוח השונות, התנאים הקובעים הינם התנאים והסייגים המופיעים בפוליסת הביטוח העדכנית של חברת הביטוח ( פספורטכארד, הראל, פניקס, כלל, מגדל) ועל פי הכיסויים שנרכשו והמופיעים בפוליסת הביטוח שנרכשה. ט.ל.ח.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page