top of page
 • Writer's pictureהבלוג לנוסעים לחו"ל

הוא חוזר ובגדול! ביטוח ביטול טיסה מכל סיבה | טריפ גרנטי

אחרי תקופה ארוכה שלא היה ניתן לרכוש ביטוח ביטוח טיסה מכל סיבה חברת טריפ גרנטי מחזירה את הכיסוי הפופולרי ומאפשרת למבוטחים לרכוש אותו מחדש. עלות הביטוח נעה בין 4.5% - 12.5% מסכום הביטוח שנרכש.


חשוב להיות ערוכים מראש כי לפעמים יש שינוי בתוכניות. ביטוח ביטול טיסה מכל סיבה מאפשר לך לבטל את מרכיבי החופשה עד הרגע האחרון ולקבל החזר כספי עבור הפסד ההוצאות שלך. ניתן לבטח טיסות ושירותים נלווים לטיסות כגון: מלונות, טיסות פנים, הפלגות, משחקי כדורגל, הופעות ועוד.


חברת טריפ גרנטי (הפניקס)| ביטוח ביטול נסיעה לחו"ל מכל סיבה ביוזמת המבוטח


ראשית נעשה סדר, קיימים שני סוגים של ביטוחי ביטוח טיסה.

הראשון, כיסוי לביטול טיסה כהרחבה במסגרת פוליסת הפניקס ביטוח נסיעות לחו"ל, כיסוי זה מאפשר קבלת פיצוי במקרה של ביטול הנסיעה מסיבות רפואיות בעיקר ( ומסיבות נוספות המפורטות בפוליסה) ניתן לקרוא על כך בכתבה נפרדת שרשמנו בנושא כאן: כיסוי לביטול וקיצור נסיעה בחו"ל | הרחבה לביטוח לחו"ל.


השני, ביטוח ביטול טיסה מכל סיבה ביוזמת המבוטח, החזר הוצאות בגין ביטול נסיעה לחו"ל על ידי המבוטח, בשיעור של עד 20,000$ מסכום הביטוח שנרכש בפוליסה בהתאם להוצאות בפועל.


 • ביטוח ביטול טיסה הינו ביטוח המאפשר ללקוח לבטל את הטיסה מכל סיבה שהיא עד 6 שעות לפני העלייה למטוס של מקטע הטיסה הראשון- טיסת ההלוך.

 • ניתן לבטח בנוסף לטיסה, גם חבילה ושירותים נוספים כגון: טיסות פנים, קרוז, מלונות, משחקי כדורגל, הופעות ועוד.

 • עלויות הביטוח משתנות בהתאם לטיסת הלקוח והפרמיה נעה בין 4.5% ל- 12.5% מסכום הטיסה/חבילה.

 • ניתן לרכוש את הביטוח עד 14 יום מיום ההזמנה במידה ומועד הנסיעה הוא מעל 3 חודשים. אחרת, ניתן לרכוש את הביטוח עד 7 ימים מתאריך ההזמנה ובתנאי שמועד הנסיעה הוא מעל 15 יום מרגע רכישת הפוליסה .


מהו מקרה הביטוח?

מבוטח שהחליט לבטל נסיעה מסיבה כלשהי, בתנאי שהיוזמה לביטול הנסיעה הינה של המבוטח (או הנוסע) בלבד. זאת למעט במקרים של ביטול עקב כח עליון ו/או ביטול ביוזמת ספק תיירות ועוד .

נוסע הינו מי שהמבוטח שילם עבורו את הוצאות הנסיעה והוא מופיע בפוליסה ברשימת הנוסעים . גם המבוטח יכול להיות נוסע אולם לא בהכרח (לדוגמא : הורה ששילם את הוצאות הנסיעה של ילדיו ולא נוסע איתם לחו"ל).


מה הם התנאים לרכישה ביטוח ביטול טיסה טריפ גרנטי?

 • ניתן לרכוש את הביטוח של חברת טריפ גרנטי עד 14 יום ממועד ההזמנה ובנתאי שתאריך הנסיעה מעל 3 חודשים.

 • במקרים בהם תאריך הנסיעה פחות מ 3 חודשים ניתן לבטח עד 7 ימים ממועד רכישת ההזמנה ובנתאי שמועד הנסיעה מעל 15 יום מרגע רכישת הפוליסה.

 • ניתן לרכוש טיסות שהוזמנו ושולמו בכסף בלבד. לא ניתן לבטח טיסות שהוזמנו על ידי נקודות, שוברים, זיכויים, וואווצ'רים או כל הטבה דומה.

 • ניתן לבטח עד 12 נוסעים ועד לסכום מקסימאלי של 20,000$ אמריקאי בפוליסה.

 • ניתן לבטח שירותי טיסה ושירותים משלימים שנרכשו מאת תאגיד _ חברה או עוסק מורשה בלבד.


כמה זה עולה?

עלות הביטוח הינה 4.5% - 12.5% מסכום הביטוח שנרכש.באילו תנאים ניתן לקבל החזר בגין ביטוח טיסה מכל סיבה | הראל ביטוח נסיעות לחו"ל

חשוב לשים לב כי במסגרת הביטוח לביטול טיסה מכל סיבה ביוזמת המבוטח של הראל ביטוח נסיעות קיימות מספר התניות שכדאי להכיר:

 • הכיסוי נרכש תוך 15 ימים ממועד רכישת שרותי התיירות שהמבוטח שילם עבורם באמצעי התשלום שלו, ובתנאי שנותרו לפחות 7 ימים לנסיעה .

 • הביטול בוצע במהלך תקופת הביטוח המוגדרת בפוליסה, ובכפוף לביטול כרטיס הטיסה הראשון מישראל לחו"ל.מפרט פוליסת ביטוח ביטול טיסה מכל סיבה טריפ גרנטי


Flight-Cancel-New
.pdf
Download PDF • 103KBמה לא ניתן לבטח במסגרת ביטוח ביטול טיסה טריפ גרנטי?

 1. טיסות ו/או שירותים אשר נרכשו על בסיס נקודות / וואצ'רים / שובר זיכוי / שובר מתנה / זיכוי כספי

 2. דירות נופש AIRBNB

 3. קבוצות/ נסיעות אשר חברה עסקית רכשה עבור עובדיה/ נסיעות למטרת תחרות.

 4. שני ביטוחים שונים עבור 2 טיסות מקבילות לאותם תאריכים

 5. נסיעות אשר חברה עסקית רכשה עבור העובדים שלה.איך מצטרפים / רוכשים ביטוח לביטוח נסיעה מכל סיבה ביוזמת המבוטח?

רוכשים דיגיטלית דך הממש האינטרנטי בצורה פשוטה ומהירה.
פריפלן סוכנות לביטוח הינה משווק מורשה של ביטוח נסיעות לחו"ל של החברות הבאות: הראל, פספורטכארד, הפניקס, כלל ומגדל. בכל מקרה של סתירה בין המידע אשר מופיע באתר האינטרנט ובבלוג לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח של חברות הביטוח השונות, התנאים הקובעים הינם התנאים והסייגים המופיעים בפוליסת הביטוח העדכנית של חברת הביטוח ( פספורטכארד, הראל, פניקס, כלל, מגדל) ועל פי הכיסויים שנרכשו והמופיעים בפוליסת הביטוח שנרכשה. ט.ל.ח.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page