top of page
  • Writer's pictureהבלוג לנוסעים לחו"ל

פוליסת ביטוח נסיעות שנתית | פספורטכארד

אם אתם טסים מספר רב של פעמים בשנה כדאי שתכירו את פוליסת הנסיעות השנתית של חברת פספורטכארד, מדובר במוצר ייחודי שלא קיים בחברות הביטוח האחרות ונועד לתת מענה במיוחד לאנשי עסקים ומדריכי טיולים ואלו מכם שטסים לחו"ל מספר פעמים בשנה.


פוליסת הביטוח השנתית של חברת פספורטכארד מאפשרת לטוס מספר פעמים בשנה כאשר כל נסיעה מבוטחת עד 30 יום רצופים בכל נסיעה לחו"ל.


ביטוח נסיעות שנתי - פספורטכארד:

ניתן לרכוש ביטוח שנתי בגילאים 0-70, ביטוח שנתי מאפשר לרוכש אותו לטוס בכל נסיעה ל 30 יום ואין צורך לדווח לפני כל נסיעה.


הביטוח השנתי של פספורטכארד כולל מספר רחב של כיסויים במסגרת הפוליסה הבסיסית:

איתור חיפוש וחילוץ, חבות כלפי צד ג', כבודה, כיסוי לגניבה של מחשב נייד, כיסוי לגניבה של מצלמה, כיסוי לספורט חורף, סיכוי לספורט אתגרי, כיסוי להחמרה במצב רפואי קיים, מקיף קורונה.


בנוסף, בפוליסה השנתית נהנים המבוטחים מכל היתרונות של ביטוח פספורטכארד:

כרטיס פספורטכארד - המאפשר תשלום תביעות במקום על ידי טעינה של כרטיס האשראי

הטסה רפואית לישראל במידת הצורך

כיסוי הוצאות רפואיות בחו"ל עד 5,000,000$

פינוי אווירי ממקום האירוע

מוקד חירום וסיוע אנושי הפועל 24/7

חדר רופאים בעברית 24 שעות

ועוד...


ניתן לרכוש הרחבות לפוליסת הנסיעות השנתית בעלות מופחתת: כיסוי לגניבה של מכשיר סלולרי בעלות של 45$ לכל השנה וכיסוי לתאונה ברכב שכור בעלות של 50$.


מחיר פוליסה שנתית:

גיל 0-60 בעלות של 330$ לשנה

גיל 61-70 בעלות של 600$ לשנהניתן ליצור עמנו קשר על מנת לקבל מידע נוסף בנושא, חשוב לשים לב כי פוליסת ביטוח נסיעות שנתית ייחודית לחברת פספורטכארד ומתאימה ללא מעט אנשי עסקים ומדריכי נסיעות הטסים לחו"ל מספר רב של פעמים בשנה. שימו לב, בעת רכישה של ביטוח שנתי אין צורך לדווח בכל פעם לחברת הביטוח על הנסיעה, הפוליסה השנתית מוכרת במס ופעמים רבות העלות שלה זולה משמעותית מול האלטרנטיבה של רכישת ביטוח נסיעות מחדש לפני כל נסיעה.לרכישת פוליסה ביטוח פספורטכארד שנתית לרכישת פוליסה דרך המוקד והשארת פרטים: 077-2244332

פריפלן סוכנות לביטוח הינה משווק מורשה של ביטוח נסיעות לחו"ל של החברות הבאות: הראל, פספורטכארד, הפניקס, כלל ומגדל. בכל מקרה של סתירה בין המידע אשר מופיע באתר האינטרנט ובבלוג לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח של חברות הביטוח השונות, התנאים הקובעים הינם התנאים והסייגים המופיעים בפוליסת הביטוח העדכנית של חברת הביטוח ( פספורטכארד, הראל, פניקס, כלל, מגדל) ועל פי הכיסויים שנרכשו והמופיעים בפוליסת הביטוח שנרכשה. ט.ל.ח.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page