top of page
  • Writer's pictureהבלוג לנוסעים לחו"ל

נגנב לכם המחשב הנייד בחו"ל? | יש לנו פתרון!

Updated: Mar 26, 2023

גם במקרה של גניבת מחשב נייד/לפטופ בחו"ל חברות הביטוח השונות נותנות כיסוי בתנאי שרכשתם והוספתם את הכיסוי בנושא גניבת/אובדן לפטופ מראש לפני הנסיעה בעת רכישת פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל שלכם.





מתי חברת הביטוח תשפה אותי במקרה של גניבת הלפטופ?

חשוב לומר שכיסוי למקרה של גניבת מחשב נייד אינו כלול בתוך הפוליסה הבסיסית שלכם ויש לרכוש ולהוסיף את הכיסוי בנפרד! ללא רכישה של הכיסוי חברת הביטוח לא תיתן לכם מענה במקרה בו נגנב לכם המחשב הנייד במהלך החופשה שלכם. בנוסף! למרות שמיותר להדגיש זאת, הכיסוי הינו בגין גניבה של מחשב נייד מחוץ לגבולות ישראל, במהלך החופשה שלכם בלבד ובתוך תקופת הביטוח שרכשתם.


מה עושים מיד לאחר שגילתם שנגנב או אבד לכם המחשב הנייד?

  • במידה ונגנב לכם מתוך המלון, יש לנסות ולקבל על כך אישור מהמלון!

  • בנוסף! גשו מיד לתחנת המשטרה ודווחו להם על הגניבה של הלפטופ וקבלו מהם אישור רשמי על הנושא.

  • לאחר החזרה לארץ, היכנסו לאזור האישי שלכם בחברת הביטוח בה רכשתם את פוליסת הנסיעות שלכם, עקבו אחר ההנחיות לדיווח על הגניבה וצרפו את המסמכים הרלוונטיים ( אישור רשמי מהמשטרה המקומית, במידה והלפטופ / מחשב נייד נרכש בשנה האחרונה צרפו גם את הקבלה במידה והיא ברשותכם)

שימו לב! חלק מפוליסות הנסיעות לחו"ל נותנות כיסוי לגניבה בלבד, וחלקן נותנות כיסוי גם במקרה של אובדן המחשב הנייד( יש לוודא זאת אל מול פוליסת הנסיעות שרכשתם) . בכל מקרה הכיסוי אינו ניתן במקרה של נזק למחשב הנייד! לרכישת ביטוח נסיעות הכולל כיסוי לגניבה של מחשב נייד/לפטופ: פספורטקארד ביטוח נסיעות לחו"ל - ליחצו כאן הראל ביטוח לחו"ל- ליחצו כאן הפניקס ביטוח נסיעות לחו"ל - לחצו כאן כמה עולה הביטוח ומה הוא מכסה:

חשוב! חברת הביטוח תשלם לכם על גניבת מנייד רק בתנאי שרכשתם/הוספתם את הכיסוי לפוליסת הנסיעות הבסיסית , ובתנאי שאירוע הגניבה אירע בחו"ל בלבד בתוך תקופת הביטוח.

מהות הכיסוי

גובה כיסוי

עלות הכיסוי ליום

שם החברה

גניבה של מחשב נייד, גובה הכיסוי ניתן לשינוי תמורת תשלום נוסף

עד 750$/עד 1500$/עד 2000$

0.5$/1$/1.5$

אובדן או גניבה של מחשב אישי נישא/טאבלט

​עד 2000$ השתתפות עצמית 100$

2$ ליום

גניבה של מחשב נייד/טאבלט

עד 2000$ בהשתתפות עצמית של 100$

0.8$ ליום

פריפלן סוכנות לביטוח הינה משווק מורשה של ביטוח נסיעות לחו"ל של החברות הבאות: הראל, פספורטכארד, הפניקס, כלל ומגדל. בכל מקרה של סתירה בין המידע אשר מופיע באתר האינטרנט ובבלוג לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח של חברות הביטוח השונות, התנאים הקובעים הינם התנאים והסייגים המופיעים בפוליסת הביטוח העדכנית של חברת הביטוח ( פספורטכארד, הראל, פניקס, כלל, מגדל) ועל פי הכיסויים שנרכשו והמופיעים בפוליסת הביטוח שנרכשה. ט.ל.ח.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page