top of page
  • Writer's pictureהבלוג לנוסעים לחו"ל

טסים לחו"ל עם האופניים? כדאי שתקראו את המאמר הבא

Updated: Mar 14, 2023

בשנים האחרונות יותר יותר ישראלים טסים לחו"ל לחופשות הכוללות טיולי אופניים, טיולי אקסטרים או אפילו רכיבת כביש על אופניים. ביטוח נסיעות לחו"ל של חברת הראל והפניקס נותן מענה גם לנושאים האלו.


ביטוח נסיעות לחו"ל ספורט אתגרי
ביטוח נסיעות אופניים


טסים לחו"ל יחד עם האופניים? כדאי לשים לב לנושאים הבאים:

סוג הרכיבה ( ספורט אתגרי, תחרות, טריאתלון - רכיבה על כביש) - בהתאם לאופי הרכיבה שלכם תדרשו להוסיף כיסויים מותאמים אישית לפוליסת הנסיעות הבסיסית. רוכבי שטח? כדאי ורצוי להוסיף כיסוי לספורט אתגרי, אשר ייתן לכם מענה במקרה ותפצעו ותדרשו לטיפול רפואי חס וחלילה במהלך החופשה שלכם.


איתור וחילוץ - כיסוי שאין להקל בו ראש, במהלך החופשה שלכם בחו"ל עם האופניים סביר להניח שתגיעו לאזורים מרוחקים ולא דווקא מאויישים, חשוב שיהיה לכם ביטוח לאיתור וחילוץ מהשטח. חוסר בכיסוי לאיתור וחילוץ ובמידה ותזדקקו לט עשוי לעלות לכם עשרות אלפי דולרים... חשוב לוודא כי במסגרת פוליסת הנסיעות שלכם יש כיסוי לאיתור וחילוץ.


כיסוי לאובדן כללי או גניבה של האופניים - רבים מהמבוטחים לא יודעים כי האופניים שהם טסים איתם לחו"ל אינם מכוסים במסגרת ביטוח הכבודה הרגיל, ויש להוסיף כיסוי מותאם לנושא זה.

חברת הראל והפניקס מאפשרות רכישה של כיסוי במקרה של אובדן כללי של האופניים, גניבה שלהם או נזק מעל 50%. ( מותנה בהצגת אישור משטרה במקום האירוע בחו"ל)


מה הביטוח לאופניים אינו מכסה?

  1. אובדן כללי לאופניים כתוצאה משימוש באופניים בעת מירוץ

  2. אובדן כללי לאופניים כתוצאה מפעילות של ספורט אתגרי

  3. נזק ובלאי טבעי לאופניים

  4. אובדן כללי לאופניים בשל שימוש בסמים או אלכוהול


לרכישת ביטוח נסיעות לחו"ל כולל כיסוי לאופניים באתר הפניקס לחץ כאן

לרכישת ביטוח נסיעות לחו"ל כולל כיסוי לאופניים באתר הראל לחץ כאןבמקרה של סתירה בין המידע אשר מופיע באתר האינטרנט ובבלוג לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח של חברות הביטוח השונות, התנאים הקובעים הינם התנאים והסייגים המופיעים בפוליסת הביטוח העדכנית של חברת הביטוח ( פספורטכארד, הראל, פניקס, כלל, מגדל) ועל פי הכיסויים שנרכשו והמופיעים בפוליסת הביטוח שנרכשה. ט.ל.ח.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page