top of page
  • Writer's pictureהבלוג לנוסעים לחו"ל

מאות אלפי מבוגרים בישראל - ללא פנסיה


שנים שמדברים על הפצצה המתקתקת במדינת ישראל, לאחרונה פירסם הלמ"ס נתונים עדכניים המעידים כי למאות אלפי ישראלים עדיין אין פנסיה, עדיין אין איך להתקיים בימים שאחרי הפרישה שלהם.

סביר להניח כי רובם ימישכו לעבוד עמוק לתוך שנות הפרישה הרשמית שלהם.

בפוסטים הבאים שלנו ננסה להרחיב את היריעה ולהציג פתרונות ממשיים לפתרון הבעיה ברמה האישית של כל אחד ואחד מאיתנו. ובנתיים....

מצורפת כתבה שפורסמה לאחרונה באתר האינטרנט YNET בתאריך 14.1.204 :

5 views
bottom of page