top of page
  • Writer's pictureהבלוג לנוסעים לחו"ל

מחיר הפיתוי - או במילים אחרות... למה לא כדאי למשוך את כספי הפיצויים לפני הפרישה


מחיר הפיתוי...

פגישה עם לקוח ( חבר יקר ... ) שהסכים לשתף על מנת שכולכם תשכילו...

הלקוח : החלטתי למשוך את כספי הפיצויים שלי

אני: אוקיי... ( בשלב הזה אני עדיין מקשיב... )

הלקוח: החלטנו לקנות רכב חדש

אני: מזל טוב ( עדיין מקשיב ומתחיל לחייך ... )

הלקוח: חשבנו ללכת על טיוטא קורולה, מה אתה אומר?

אני: כמה הרכב יעלה לך?

הלקוח: באזור ה 120,000 ₪

אני: אתה זוכר שלפני שבוע כשעשינו תאום ציפיות סיפרת לי שיש לך פק"מ גדול בבנק?

הלקוח: כן

אני: אז למה שלא תמשוך כסף מהפק"מ על מנת לשלם על הרכב?

הלקוח ( בחיוך גדול של ניצחון ): כי זה עושה לי טוב על הלב לפתוח את החשבון בנק ולראות שיש לי כסף. ( וממשיך בציניות....( אפילו הפקיד מחייך אליי בכל פעם שאני מגיע לסניף J

אני ( בפנים רציניות וחמורות סבר המתחלפות אט אט לחיוך גדול): אתה יודע שהמשמעות הכלכלית של משיכת הפיצויים היום יכולה לעלות לך בעתיד הרבה מעבר לסכום שתמשוך...

הלקוח : " ??!!????? " ....

בקיצור ולעניין... השיחה עם החבר/ לקוח המשיכה ומהר מאוד הוא הבין את המשמעות הכלכלית של משיכת כספי הפיצויים.

אין סיבה אמיתית לגעת/למשוך את כספי הפיצויים שלכם! במיוחד במצב בו יש לכם מקורות מימון אחרים ( כמובן שצריך לבדוק ולהשוות בין מקורות המימון השונים ).

כספי הפיצויים שלכם המיועדים לקצבה, פטורים ממס ויכולים להגדיל בצורה ניכרת את ההכנסה החודשית שלכם בשנות הפרישה. לא מעט אנשים מושכים את כספי הפיצויים שלהם כאשר יש להם אפשרויות מימון אחרות טובות בהרבה! בהמשך אני יעלה פוסט נקודתי על נושא הפיצויים אבל לעת עתה הטיפ שלי... הוא לחשוב לפני שפועלים, לנסות להסתכל עד כמה שניתן על התמונה המלאה ואם עדיין לא הגעתם למסקנה חד משמעית תתייעצו!

14 views
bottom of page