top of page
  • Writer's pictureהבלוג לנוסעים לחו"ל

הסיבה האמיתית ואולי היחידה, שבגללה רצוי לעשות תכנון פיננסי ופנסיוני, ויפה שעה אחת קודם


עלייה בתוחלת החיים, המשבר הכלכלי בעולם, התפתחות הטכנולוגיה, פיטורין המוניים ובסופו של יום הרצון של כולנו לחיות, להנות לקנות, לטייל ולדאוג לעתיד ילדינו.

איך עושים את זה נכון במאה 21? איך מתנהלים נכון לקראת הפרישה? ומה מדינת ישראל עושה לטיפול בבעיה הגדולה ביותר שניצבת בפניה בשנים הבאות?

מדינות רבות בעולם החלו כבר לקצץ בקצבאות הפנסיה, להעלות את גיל הפרישה ולהתאימו לעלייה בתוחלת החיים שלנו. בארץ רבים וטובים ממשיכים לעבוד גם בהגיעם לגיל הפרישה, 64 לנשים ו67 לגברים, ממשיכים לעבוד כי אין ברירה אחרת. החסכונות והפנסיה אינם מספיקים למחייה השוטפת.

איך מתנהלים נכון, ומה הדרך הנכונה לעשות זאת? בפוסטים הבאים ננסה לעזור לכם ככל הניתן, ניתן טיפים וננסה לעשות קצת סדר באחד מהנושאים החשובים ובעלי המשמעות הכלכלית הגדולה ביותר שקיימת עבורכם.

ובנתיים? מצורפת כתבה שפורסה היום ( 30/12/2013 ) ב YNET, חשוב לקרוא ולהפנים.

9 views
bottom of page