top of page
  • Writer's pictureהבלוג לנוסעים לחו"ל

קרן פנסיה


קרן פנסיה היא ה"משכורת" שלך לאחר הפרישה מהעבודה. בכל חודש תקבל תשלום מקרן הפנסיה, שישולם לך באופן קבוע למשך כל ימי חייך. גובה התשלום נקבע בהתאם לגובה החיסכון שהצטבר בקרן הפנסיה במשך השנים עד מועד היציאה לפנסיה, כך שככל שתחסוך יותר תקבל "משכורת" חודשית גבוהה יותר.מעבר לחיסכון, קרן פנסיה היא גם ביטוח: היא מבטיחה לך הכנסה גם במקרה של נכות (אבדן כושר עבודה), ומבטיחה הכנסה ליקיריך במקרה של מוות (ביטוח חיים).

קרנות פנסיה מיועדות הן לעובדים שכירים והן לעצמאים. קיימות קרנות שונות, עם מסלולי חיסכון וביטוח שונים. לרוב האנשים, שאין להם נכסים רבים המניבים להם הכנסות חודשיות קבועות, קרן הפנסיה היא מקור ההכנסה העיקרי במשך תקופת הפנסיה. קרן הפנסיה בנוסף לתשלום מהביטוח הלאומי מהווים את הבסיס הראוני להכנסה של מרבית מהאנשים בתקופת הפנסיה שלהם.

בתחילת 2008 נכנס חוק פנסיה חובה לתוקף, זאת לאחר נחתם צו הרחבה, שמשמעותו היא, שכל עובד במדינת ישראל, בכל מקום עבודה, זכאי להיות מבוטח בתוכנית פנסיה. צו זה מעניק למיליון עובדים חסכון לפנסיה ומספק להם ביטחון כלכלי לשנות הפרישה, ההולכות ומתארכות, נוכח העלייה בתוחלת החיים. העלאת נושא פנסיה חובה לסדר היום הציבורי, מוביל כיום עובדים רבים לבדוק את זכויותיהם ולהקדיש מחשבה גם לנושא חשוב זה, ואין ספק, כי המהלך נחשב לאחד החשובים שבוצעו בשוק העבודה ואחד ההישגים החברתיים החשובים של השנים האחרונות.

20 views
bottom of page