top of page
  • Writer's pictureהבלוג לנוסעים לחו"ל

פוליסת "חסכון פיננסי "


בעבר הלא כל כך רחוק וגם והיום מרבית ומהאנשים שרצו לחסוך לילדיהם פנו לבנקאי שלהם, פתחו תוכנית חסכון, הפקידו אליה בהוראת קבע חודשית ואחרי מספר שנים בהתאם לתוכנית משכו את הכסף שהשקיעו (הקרן) עם ריבית (הרווח - בהתאם למה שנקבע מראש בתנאי התוכנית.

אחרים אשר בחרו לחסוך את כספם בחרו במסלולים אחרים כגון השקעה בקרנות נאמנות, תעודות סל, ניהול תיקים, ני"ע באופן ישיר ועוד...

נכון להיום קיימות אפשריות השקעה טובות יותר, עם עלויות נמוכות יותר בדר"כ כלל מאשר בבנק, תוכניות ניהול ההשקעות והחסכונות שלכם בצורה מקצועית ע"י בעלי מקצוע ומומחים בתחומם.

איך? פוליסת חסכון פיננסי הקיימת כיום במספר גופים, הפוליסה ( החסכון הפיננסי ) מאפשר לכם לבצע הפקדות חודשיות ( בדיוק כמו החסכון בבנק) , לבצע הפקדות חד פעמיות, ליעד את החסכון לצורך שאתם תדגירו לעצמכם ( חתונה לילד, לימודים, שיפוצים, קניית דירה, חסכון טהור נוסף לפנסיה וכדומה )

החסכון הפיננסי מאפשר השקעה במספר רב של מסלולים בדרגות סיכון שונות, ישנה אפשרות לעבור ממסלול למסלול, העלויות נוחות ובדר"כ נמוכות משמעותית מהעלות האפקטיבית של דמי הניהול בבנקים.

החסכון מנוהל ע"י מנהלי השקעות מומחים, אשר תפקידם לנהל את כספכם בצורה הטובה ביותר ובסופו של יום ישנו את נושא דחיית תשלום המס ( כתבה נפרדת לבלוג הבא :-) )

6 views
bottom of page