top of page
  • Writer's pictureהבלוג לנוסעים לחו"ל

עדכון אזהרות מסע בעקבות המלחמה "חרבות ברזל" | ביטוח נסיעות לחו"ל

המטה לביטחון לאומי (מל"ל) מפרסם עדכון אזהרות מסע בעקבות מלחמת חרבות ברזל ואירועי ה 7.10.2023 - נמליץ לקרוא בעיון ולהתעדכן באופן שוטף מול אתר המל"ל ובהקשר של ביטוח נסיעות לחו"ל? ככלל ההמלצה הינה קריאה להימנע מהגעה או לעזוב מדינות במזרח התיכון עליהן חלה אזהרת מסע

ביטוח נסיעות לחו"ל | עדכון אזהרות מסע של המל"ל בעקבות המלחמה "חרבות ברזל"

אנו משתדלים בבלוג שלנו לתת לכם המבוטחים את המידע העדכני ביותר לנסיעה הבאה שלכם לחו"ל, חלק בלתי נפרד מהחופשה בחו"ל הוא ללא ספק העדכון של המל"ל ( המטה לביטחון לאומי) בנוגע לשהייה של ישראלים בחו"ל. מצ"ב לרשותכם העדכון האחרון.

לפני כן נדגיש את החשיבות של ביטוח נסיעות לחו"ל הכולל כיסוי גם לאיתור וחילוץ, שימו לב כי מדובר בכיסוי אשר בדרך כלל כלול במסגרת פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל הבסיסית. אנו ממליצים בחום לוודא שהכסוי קיים במסגרת הפוליסה שרכשתם!

בנוסף, שימו לב כי ישנם מדינות שמוחרגות במסגרת ביטוח הנסיעות לחול ( לדוגמא - מדינות אויב) אך מצד שני ניתן לטוס ללא מעט מדינות המופיעות באזהרת המסע ולכן חשוב להכיר את האזהרות ולוודא שאתם מבוטחים לכל מקרה שלא יהיה
אזהרות מסע עדכנית מלחמת חרבות ברזל | ביטוח נסיעות לחו"ל

  1. בעקבות המלחמה שפרצה לאור מתקפת הטרור הרצחנית על ישראל על ידי חמאס, קיים חשש כי תגבר המוטיבציה של גורמי טרור ומפגעים בודדים לבצע פיגועים כנגד ישראלים במדינות שונות בעולם.

  2. לאור זאת, אנו קוראים לישראלים, בעת הזו, לבחון את נסיעותיהם המתוכננות לחו"ל ולהימנע מהגעה, ככל האפשר, למדינות עליהן חלה אזהרת מסע ובעיקר מדינות המזה"ת השונות.

  3. כמו כן, על רקע הפיגוע במצרים, שבוצע היום (8 באוקטובר) באלכסנדריה (2 אזרחים ישראלים הרוגים) אנו ממליצים לשוהים במצרים גופא ובסיני לקצר שהייתם ולצאת מהמדינה בהקדם.

  4. בכל מקרה של שהייה בחו"ל וביתר שאת בשהייה במדינות עם אזהרות מסע ברמה גבוהה, יש לנקוט בכלל אמצעי הזהירות המומלצים (מפורט בהמשך או באתר המטה לבטחון לאומי) ולצמצם ככל הניתן שהייה במרחב הציבורי.

  5. אזהרות המסע אינן חלות על שהייה במדינה למטרת טיסת מעבר (קונקשיין), למעט לטיסות מעבר במדינות אויב (סוריה, לבנון, עיראק, איראן, תימן) ומדינות ברמת איום גבוהה כגון לוב, אלג'יריה, פקיסטן, אפגניסטן וסומליה. כמו כן בעת תכנון הנסיעה לחו"ל מומלץ לוודא כי מסלול הטיסה הנבחר אינו עובר מעל מדינות אויב (ובהן- לבנון, איראן, סוריה, תימן ועיראק) ומדינות ברמת איום גבוהה ואשר אינן מקיימות קשרים עם ישראל, כאמור: אפגניסטן, לוב, סומליה, פקיסטן ואלג'יריה.

  6. לאור ההתפתחויות וההתרחשויות, עלול להיווצר קושי גובר של ישראלים לחזור לארץ, זאת בשל צמצום הטיסות הזרות לישראל.


במסגרת זאת, מוצגת רשימה מעודכנת, של אזהרות המסע לישראלים בחו"ל בכלל מדינות העולם והמלצות להתנהלות במדינות בעלות רמות סיכון שונות. רשימה זו מעודכנת ומתעדכנת באופן רציף ומונגשת לציבור 24/7 במשך כל ימות השנה הן באמצעות אתר המל"ל והן באמצעות מענה אנושי.

(מספר טלפון 02-6667444).
מצ"ב קישור למסרים לציבור באתר המטה לביטחון לאומי:


יוזכר, כי המל"ל משקף את אזהרות המסע בהקשרי טרור בלבד. נושאים נוספים (בהם סוגיות קונסולריות, אזהרת ישראלים אודות אזורי לחימה, אי-יציבות פוליטית, פשיעה ונושאים קונסולריים) מטופלים ע"י משרד החוץ, ובאשר אליהם יש להתעדכן בנפרד באתרים הרלוונטיים.
פריפלן סוכנות לביטוח הינה משווק מורשה של ביטוח נסיעות לחו"ל של החברות הבאות: הראל, פספורטכארד, הפניקס, כלל ומגדל. בכל מקרה של סתירה בין המידע אשר מופיע באתר האינטרנט ובבלוג לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח של חברות הביטוח השונות, התנאים הקובעים הינם התנאים והסייגים המופיעים בפוליסת הביטוח העדכנית של חברת הביטוח ( פספורטכארד, הראל, פניקס, כלל, מגדל) ועל פי הכיסויים שנרכשו והמופיעים בפוליסת הביטוח שנרכשה. ט.ל.ח.

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page