top of page
 • Writer's pictureהבלוג לנוסעים לחו"ל

ביטוח נסיעות לטווח ארוך | פספורטכארד


שימו לב כי לישראלים השוהים בחו"ל תקופה ארוכה... מרבית מפוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל "הרגילות" אינן נותנת מענה מספק!

בעולם הגלובלי והדינאמי שלנו רבים מאתנו יוצאים לחו"ל במטרה לחיות, לנפוש ולעבוד במדינות שונות כאשר הבסיס בישראל מהווה עוגן... השהות בחו"ל הופכת לדינמית ומשתנה. פוליסת ביטוח נסיעות של פספורטכארד נותנת מענה בדיוק למקרים אלו.


פספורטכארד - הרחבת נסיעה לטווח ארוך

ביטוח נסיעות סטנדרטי מעניק כיסוי למקרה חירום בלבד אך אינו נותן כיסוי לצרכים רפואיים שגרתיים אשר עלולים לצוץ בעת שהייה ממושכת בחו"ל. מצד שני, הולכת וגוברת המגמה בה ישראלים רבים יוצאים מישראל, טרם ניתקו תושבות ישראלית ולכן זכאים לשרותי בריאות בישראל בעת אירוע בריאות משמעותי.


פספורטכארד נותנת מענה מיוחד וייחודי! הרחבה נסיעה לטווח ארוך במסגרת פולית פספורטכארד. ההרחבה נותנת פתרון למקרים רפואיים שגרתיים בנסיעות אלו.


הרחבת נסיעה לטווח ארוך | פספורטכארד

ההרחבה החדשה במסגרת ביטוח הנסיעות לחו"ל של חברת פספורטכארד תאפשר למבוטחים לשהות בחו"ל לתקופה של עד שנה ולקבל כיסויים המתואמים לשהייה ארוכה. ( כיום מרבית החברות אינן מאפשרות לרכוש ביטוח לתקופה ארוכה משנה) לאלו מכם שמתכננים להישאר בחו"ל לתקופה ארוכה משנה ישנן פתרונות נוספים כגון ביטוח רילוקישיין.


למי מתאימה ההרחבה? | פספורטכארד

 • ההרחבה ניתנת לרכישה עד גיל 45 בהתאם לחיתום

 • מיועדת לטסים לטובת שהייה ממושכת בחו"ל

 • מותאמת למשפחות עם ילדים עד גיל 18 השוקלים מעבר לחו"ל וצריכים שירותים רפואיים שוטפים

 • ההרחבה תקפה לכל העולם למעט ארצות הברית

 • ההרחבה אינה מיועדת למוצ'ילארים

 • ההרחבה תלויה בחיתום רפואי


מה כוללת ההרחבה לטווח ארוך של פספורטכארד?

כיסוי נוסף לטיפולים אלקטיביים עד 5000$ לכל תקופת הפוליסה של פספורטכארד וכוללים:

 • כיסוי עלות טיפולים רפואיים שאינם חירום ( טיפול חירום מכוסה במסגרת הפוליסה הרגילה)

 • פיצוי בגין אשפוז בחו"ל בסך 125$ ועד 4 ימי אשפוז

 • טיפולי פיזיוטרפיה/כירופרקטיקה עד 500$

 • בדיקות שגרה כולל חיסונים עד 500$

 • כיסוי הוצאות טיסה ושהייה בישראל במקרה של חזרה לישראל לצורך קבלת טיפול רפואי ניתוחי הכולל אשפוז.


כיסוי לילדים עד גיל 18 בסך 5000$ נוספים הכוללים:

שירותים פסיכולוגים לילדים - עד 150$ לטיפול ועד 10 טיפולים

טיפולים ובדיקות בנושאי התפתחות הילד

ההרחבה ניתנת לרכישה לתקופה מינימאלית של 60 ימים ועד מקסימום 365 ימים

עלות יומית של ההרחבה הינה 2.3$ ליום למבוטח.
פריפלן סוכנות לביטוח הינה משווק מורשה של ביטוח נסיעות לחו"ל של החברות הבאות: הראל, פספורטכארד, הפניקס, כלל ומגדל. בכל מקרה של סתירה בין המידע אשר מופיע באתר האינטרנט ובבלוג לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח של חברות הביטוח השונות, התנאים הקובעים הינם התנאים והסייגים המופיעים בפוליסת הביטוח העדכנית של חברת הביטוח ( פספורטכארד, הראל, פניקס, כלל, מגדל) ועל פי הכיסויים שנרכשו והמופיעים בפוליסת הביטוח שנרכשה. ט.ל.ח. 
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page